S&D DESIGN предлага качествен дизайн и печат на менюта. Менютата могат да бъдат еднолистови и многолистови, стилни кожени папки.  Цената се формира от много компоненти и е индивидуална. Определя се от използваните материали за изработката /тип хартия/, брой страници, брой менюта, начин на подвързване, ламинирани или неламинирани, изискванията към графичния дизайн.